Wildlife Demand Reduction Efforts in Vietnam: What’s Working?

ogc150

Upcoming Assessment Seminar to Explore Results

OGC600

Over 3,000 people attended Wildfest – Vietnam’s largest conservation awareness raising event to date.

What: Behavior Change Seminar on Wildlife Consumption in Vietnam

Where: Hanoi

When: Late March, 2016 (date and venue to be announced soon)

Format: 1.5 days, includes presentations that focus on behavior change approaches, tools developed, and results to date. There will be facilitated discussions on what is working and what is not, as well as recommendations for next steps and potential collaboration moving forward.

Why: Numerous wildlife consumption behavior campaigns have been conducted in Vietnam over the past few years, so it is time to take stock of where time and financial resources are best spent.

The Behavior Change Seminar on Wildlife Consumption in Vietnam is sponsored by the U.S. Agency for International Development (USAID)-funded Asia’s Regional Response to Endangered Species Trafficking (ARREST) Program, and is open to all behavior change practitioners working on wildlife campaigns in Vietnam from the government and non-government sectors. Behavior change experts working on non-wildlife campaigns, as well as evaluation experts, will attend to observe and comment.

For more information, contact: Phuong@freeland.org

 

THÔNG BÁO

Hội thảo đánh giá hiệu quả các chiến dịch thay đổi hành vi, nhận thức đối với nạn buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã tại Việt Nam.

Nội dung: Hội thảo về sự thay đổi hành vi đối với việc tiêu thụ động vật hoang dã tại Việt Nam

Địa điểm: Hà Nội

Thời gian: Cuối tháng 3/2016 (Ngày và địa điểm tổ chức cụ thể sẽ được thông báo sau)

Hình thức tiến hành: Hội thảo sẽ diễn ra trong vòng 1.5 ngày với những nội dung sau:
• Các bài trình bày tập trung vào các cách tiếp cận thay đổi hành vi, phát triển các công cụ/ biện pháp được áp dụng, và kết quả đạt được cho tới nay.
• Thảo luận và đánh giá về các cách tiếp cận: những thành công, những hạn chế, và những khuyến nghị cho các bước tiếp theo và cơ hội hợp tác

Lý do tổ chức: Tại Việt Nam, trong thời gian vừa qua, có khá nhiều chiến dịch thay đổi hành vi đối với vấn nạn tiêu thụ động vật hoang dã. Và bây giờ là lúc nhìn lại và xem xét đánh giá các chiến dịch, để có thể rút ra được những kinh nghiệm cho các chiến dịch tiếp theo.

Hội thảo về sự thay đổi hành vi đối với việc tiêu thụ động vật hoang dã tại Việt Nam được tài trợ bởi Chương trình ARREST (Chương trình Châu Á hành động chống nạn buôn lậu động vật hoang dã), với sự tham gia của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong và ngoài nước đang làm trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam. Ngoài ra sẽ có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực thay đổi hành vi làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau để quan sát, nhận xét và đóng góp ý kiến.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ phuong@freeland.org

Bitnami