มูลนิธิฟรีแลนด์เปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์และสัตว์ป่า

IBM Freeland

IBM Freeland

เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฟรีแลนด์รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญของไอบีเอ็มในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข่าวเปิด ภาพ: มูลนิธิฟรีแลนด์/แมททิว พ.

กรุงเทพฯ วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 — มูลนิธิฟรีแลนด์ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ทำงานด้านการต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์และสัตว์ป่า ได้เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ The Analytical Center of Excellence หรือ “ACE” ขึ้น โดยนำความสามารถของเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรภาครัฐในการปกป้องชีวิตมนุษย์และสัตว์ป่าจากผู้ลักลอบค้าที่ผิดกฎหมาย

การลักลอบค้ามนุษย์และสัตว์ป่าสร้างรายได้มหาศาลแก่บรรดาเครือข่ายอาชญากรรมต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าในตลาดมืดสูงถึง 170,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี โดยผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบนี้ได้แก่ ประชาชนด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ที่มีมูลค่าสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิฟรีแลนด์ได้ให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและการวิเคราะห์ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายกว่า 4,700 คน ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อต่อต้านเครือข่ายการลักลอบค้าที่ผิดกฎหมาย  ความร่วมมือดังกล่าวนำไปสู่การยกระดับความสามารถของหน่วยงานของประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ส่งผลให้เกิดจับกุมผู้กระทำผิดได้มากมายในหลายคดี รวมถึงในประเทศไทย เช่น การทำลายวงจรการลักลอบค้าประเวณีข้ามชาติของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) การระบุเครือข่ายการลักลอบค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงการจับกุมและยึดทรัพย์สินกว่า 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกลุ่มผู้ลักลอบค้าเสือโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ได้รับการสนับสนุนซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ “i2” จากไอบีเอ็ม ผ่านโครงการอิมแพค แกรนทส์ (Impact Grants) อันเป็นโครงการเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยระบุเครือข่ายอาชญากรรม ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก ในกลุ่มหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สำนักข่าวกรอง และในภาคธุรกิจ ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ i2 ของไอบีเอ็มจะช่วยให้นักวิเคราะห์ของมูลนิธิฟรีแลนด์ สามารถใช้ความสามารถต่างๆ เช่น การวิเคราะห์เครือข่าย และ การค้นหาเส้นทาง เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ที่ช่วยระบุถึงเครือข่ายการลักลอบค้ามนุษย์และสัตว์ป่า อีกทั้งยังช่วยให้หน่วยงานในภูมิภาคซึ่งทำงานร่วมกับมูลนิธิฟรีแลนด์สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ไอบีเอ็มยังให้การสนับสนุนในด้านความเชี่ยวชาญของบุคลากรเพื่อถ่ายทอดทักษะที่จำเป็นให้แก่ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของฟรีแลนด์ในประเทศไทย โดยมูลนิธิฟรีแลนด์มีแผนที่จะปรับรูปแบบการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นประเภทต่างๆ พร้อมเปิดตัวโครงการแบ่งปันข้อมูลอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึก ไปยังกลุ่มประชาสังคมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลอัจฉริยะที่พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วและขยายวงได้มากขึ้น อันจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการต่อต้านการลักลอบการค้าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคนี้

“แม้เราจะไม่ดีใจที่เห็นอาชญากรรมเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ แต่เราดีใจที่เห็นการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งที่เพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากร เพราะการลักลอบค้าที่ผิดกฎหมายนั้นสร้างผลกำไรให้แก่เครือข่ายดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงทำให้กลุ่มอาชญากรเหล่านี้ทุ่มเททุกวิถีทางเพื่อปกป้องขบวนการของตน เจ้าหน้าที่และองค์กรที่ทำงานเพื่อต่อต้านการลักลอบค้าผิดกฎหมายจึงต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเพื่อให้เท่าทันและเอาชนะขบวนการเหล่านี้ได้” นายสตีเว่น กาลสเตอร์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฟรีแลนด์กล่าว “และในยุคที่ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเช่นในปัจจุบัน ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีทักษะที่เหนือกว่า คือโอกาสในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเรา เทคโนโลยีของไอบีเอ็มจะช่วยให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วและถี่ถ้วนช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยชีวิตเหยื่อของการลักลอบค้าได้ดียิ่งขึ้น”

ศูนย์กลางการวิเคราะห์ข้อมูลแห่งใหม่จะเอื้อประโยชน์มากกว่าการบังคับใช้กฎหมาย โดยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลแบบใหม่นี้จะให้ข้อมูลแก่โครงการรณรงค์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันจะนำไปสู่การลดอุปสงค์ ตลอดจนสกัดและขัดขวางการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าผิดกฎหมาย  การวิเคราะห์ข้อมูลยังจะช่วยวางแนวทางในการหาค่าความสัมพันธ์ของแนวโน้มการลักลอบค้าที่ผิดกฎหมายและจุดสุ่มเสี่ยง เพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระเบียบข้อบังคับให้ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นมากที่สุด  ในเร็วๆ นี้ มูลนิธิฟรีแลนด์จะลงนามในข้อตกลงร่วมกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) เพื่อสนับสนุนข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับการลักลอบค้าผิดกฎหมายที่ได้จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (ACE) โดยมุ่งหวังช่วยส่งเสริมการพัฒนานโยบายและกฎหมายในภูมิภาคนี้  นอกจากนี้มูลนิธิฟรีแลนด์ยังมีแผนที่จะขยายการเข้าถึงศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (ACE) ไปยังภูมิภาคอื่นๆ อีกด้วย

————————————————————————–

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและภาพถ่าย โปรดติดต่อ:

แมททิว พิทเชท ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสาร มูลนิธิฟรีแลนด์ matthew@freeland.org
มูลนิธิฟรีแลนด์ คือหน่วยงานต่อต้านการลักลอบค้าผิดกฎหมายระดับแนวหน้า ที่ทำงานเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากการลักลอบค้าสัตว์ป่าและการค้ามนุษย์ ทีมงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการสื่อสารของเรา ทำงานร่วมกับพันธมิตรในทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกา เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและประชากรกลุ่มเสี่ยงจากองค์กรอาชญากรรมและการทุจริต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.freeland.org ท่านสามารถติดตามมูลนิธิฟรีแลนด์ได้บนทวิตเตอร์ @FREELANDpeople หรือ facebook.com/freelandfoundation

โครงการ Impact Grants ของไอบีเอ็ม จะให้คำปรึกษาและโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ประโยชน์จากความสามารถและเทคโนโลยีที่หลากหลายของไอบีเอ็มเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานในชุมชนของเราในการเอาชนะอุปสรรคท้าทายของสังคมในยุคใหม่ ความหลากหลายของการให้ความช่วยเหลือเหล่านี้ช่วยให้ไอบีเอ็มสามารถนำเสนอบริการและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขององค์กรการศึกษาและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Impact Grants ของไอบีเอ็ม โปรดไปที่ ibm.com/ibm/responsibility

Bitnami